May 092015
 

Etter å ha løpt dårlig i Prëmiermilen og brukt mer enn 50 minutter på mila i påsken i Stockholm var målet å løpet på under 50 minutter. Jeg hadde fått startnummer i første pulje basert på et optimistisk anslag når jeg meldte meg på i oktober. Men med et mål om å komme under 50 minutter hadde jeg ikke noe å gjøre i den puljen. Gikk derfor bakover til pulje 3 hvor jeg kjente igjen noen løpere som jeg har løpt jevnt med tidligere. Jeg tok det rolig opp slottsbakken og opp til Frognerparken. Det føltes helt greit og jeg holdt greit følge med de andre løperne i startpulja. På den 7. kilometeren var jeg under 04:30 fart og det føltes godt å løpe litt fort. Jeg kom i mål på 48:41 som jeg er fornøyd med tidligere resultater i år tatt i betraktning.

Det begynner å bli fullt i Sentrumsløpet, men de har utviklet løpet godt med puljer slik at det blir en brukbar løpsavvikling.

Foto: Per Inge Østmoen

2015-04-25 PIO Lagbilde

After running poorly in Prëmiermilen and spent more than 50 minutes on 10 km at Easter in Stockholm, the objective was to race in under 50 minutes. I had a start numbers in the first heat based on an optimistic estimate when I signed on in October. However, since the aim was to get under 50 minutes, I should change heat. I therefore went back to my where I recognized some runners that I have run smoothly with previously. I run easy up the castle hill and up to Frogner Park. It felt okay and I kept fine result with the other runners in the heat. At the 7th kilometre, I was under 4:30 pace and it felt good to run a little fast. I came in after 48:41 and I was satisfied with the considered previous results this year considered.

Ole Kristian Brastad

Sorry, the comment form is closed at this time.