May 242015
 

EcoTrail er et løpskonsept med Co2 nøytralt arrangement med fokus på miljø og minst mulig inngripen i miljøet.

Jeg hadde på forhånd planlagt å løpe på 1:30 med et snitt under 5 minutter pr. kilometer. De to første kilometerne gikk bra og jeg var nede i 4:30, men så begynte stien langs Lysakerelven. Der var det mye røtter og steiner og det gikk opp og ned i nærmere 8 kilometer. Det kom overraskende må på meg, men slik går det når man ikke har lest løypebeskrivelsen. Ruta gikk videre innover langs sjøen til Aker brygge og til slutt til Operaen. Det var ingen drikkestasjoner langs løypa, men det er en del av konseptet med EcoTrail og fungerte greit for meg. Jeg tok sjansen på å klare meg uten drikke. Jeg merket effekten av det de siste kilometerne, men kom meg i mål. Løypa var flott og det var meget godt merket.

Sluttiden ble på 1:54:51, langt over det som var planlagt, men jeg er likevel fornøyd. Det var annonsert at det skulle være 18 kilometer, men av en eller annen grunn som jeg ikke hadde fått med meg så hadde arrangørene endret det til 19 kilometer.
Fra startområde på 18 kilometer:
DSCN0276
Fra innspurten:
DSCN0288

Ecotrail is a race concept with Co2 neutral event with focus on environment and minimum intervention in the environment.

 I had planned to run at 1:30. The two first kilometers went well and I was down at 4:30 minutes, but then began the path along the Lysaker River. There was a lot of roots and rocks and it went up and down for nearly 8 kilometers. The trail went further along the waterfront to Aker Brygge and finally to the Opera. There was no drink stations along the trail, but it’s part of the concept of Ecotrail and worked fine for me. I took the chance to run without drinking. I felt the effects of it the last few kilometers.. The trail was great and it was very well marked.
The finish was at 1:54:51, far above what was planned, but I’m still happy. It was announced that there would be 18 kilometers, but for some reasonchanged it to 19 kilometers.
Ole Kristian Brastad

Sorry, the comment form is closed at this time.