May 222016
 

2016-05-21 Glommaløpet (4)

Glommaløpet – 10 miles går langs Glomma fra torget i Sarpsborg til Gamlebyen i Fredrikstad. Det var over 700 deltakere som løp hele distansen. I tillegg ble det arrangert en stafett hvor over 80 lag deltok. Løpet var godt organisert med god merking og tilstrekkelig med drikkestasjoner. Det var satt opp busser som gikk fra start til mål og omvendt.

Jeg hadde egentlig lyst til å løpe Ecotrail, men det prøvde jeg i fjor og det ble for mye stein og røtter langs Lysakerelva. Det gikk for sakte med meg og da er det ikke noe morsomt. Glommaløpet derimot gikk på brede grus stier og noe asfalt. Målet var å løpe med et snitt på rundt 5 minutter, men det ble for tungt og jeg brukte totalt 1:27:50 som tilsvarer 5:26 pr. kilometer. Jeg har økt mengden fra 40 kilometer i uka til mellom 70 og 80 kilometer i uka den siste måneden og regner med å få resultater av de om et par måneder.

Engelsk flagg

Glomma race – 10 miles running along the Glomma from the main square in Sarpsborg to Fredrikstad’s Old Town. There were over 700 participants who ran the entire distance. In addition, it organized a relay race where over 80 teams participated. The race was well organized with good marking and sufficient drinking stations. It was set up buses that went from start to finish and vice versa.

I wanted to run Ecotrail, but I tried last year and it was too much rock and roots along Lysakerelva. It went slowly with me and then it’s not funny. Glomma Race however went on wide gravel paths and some asphalt. The goal was to run with an average of around 5 minutes but it was too heavy and I spent a total of 1:27:50 corresponding 5:26 pr. kilometre. I have increased the amount of 40 kilometres a week to between 70 and 80 kilometres a week last month and expect to get results of the in a few months.

Ole Brastad

Sorry, the comment form is closed at this time.