Bergen Ultra 9. april

 Konkurranse, runnersno  Comments Off on Bergen Ultra 9. april
Apr 132016
 

Bergen Ultra er en del av Maratonkarusellen i Bergen. De arrangerer 6 -7 løp i l året. For oss som bor på Østlandet kan det være en kjærkommen avveksling å kunne ta en tur over om vinteren og løpe på svart asfalt. Dersom turen planlegges i god tid er det mulig å få flybilletter tur retur for noen få hundrelapper. Maratonkarusellen tilbyr oppbevaring av verdisaker og selvfølgelig mulighet for dusj og garderobe. Det gjør det enkelt å ta en dagstur til Bergen for å løpe en maraton eller halvmaraton. Eller noen ganger et ultra løp.  For min egen del så foretrekker jeg halvmaraton. De som løper lengre løper samme løype men to ganger for maraton og flere ganger for Ultra. Løypa går stort sett på gangvei eller fortau. Noen få steder gjennom villaområder med litt trafikk.

Maratonkarusellen er svært godt organisert. Mye og god informasjon i forkant. Passe med drikkestasjoner. Hyggelige funksjonærer. Greie tilgang på garderobe og dusj. Oppbevaring av verdisaker. Alle får et fast startnummer som de beholder for alle kommende løp. Emit brikker fra andre karuseller kan benyttes fritt. Selv bruker jeg samme brikke som for Sognsvann rundt og Vinterkarusellen på Romerike.

Jeg løp halvmaraton og hadde ambisjoner om å løpe litt raskere enn i Den Haag for en drøy måned siden, men deg ble et par sekunder ekstra. Men med tanke på at Den Haag er helt flat og at løypa i Bergen er noe mer kupert, så er jeg fornøyd. Jeg løp på 1:56:33 som er noe av det dårligste jeg har gjort, men det skyldes trolig for få langturer hittil i vår.

Løypa og løpet:

Fana stadion:

2016-04-09 Fana Stadion (5)

Starten på hel- og halvmaraton:

2016-04-09 Start Hel- og halvmaraton (8)

Engelsk flagg

 

 

 

«Bergen Ultra» is part of «Maratonkarusellen in Bergen». They arrange 6 -7 race every year. For us living in eastern Norway it can be a welcome change to be able to take a trip from the winter and run on black asphalt in Bergen. If the trip is planned well in advance, it is possible to get airplane round trip tickets for a few hundred kr. “Maratonkarusellen” offers storage of valuables and of course the possibility of shower and dressing room. It makes it easy to take a day trip to Bergen to run a marathon or half marathon.  I prefer the half-marathon.  The trail runs mostly on footpath or pavement. A few places through villa areas with little traffic.

“Maratonkarusellen” is very well organized.

I ran the half marathon and had ambitions to run a little faster than in The Hague about a month ago, but you were a few extra seconds late. But considering that The Hague is completely flat and the trail in Bergen is more hilly. I’m satisfied. I ran in 1:56:33 as one of the slowest half marathon I’ve done. Probably due too few long trips so far this spring.

Ole Brastad